poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Happy Easter!

 

 1. Easter Basket: https://wordwall.net/pl/resource/13498922/angielski/easter-basket
 2. Brainy 4: https://wordwall.net/pl/resource/13562657/angielski/brainy-4-easter-in-britain
 3. Easter Days (words): https://wordwall.net/pl/resource/13637689/angielski/easter-days
 4. Easter Calendar: https://wordwall.net/pl/resource/13641377/angielski/easter-calendar
 5. Easter Days (Test): https://wordwall.net/pl/resource/13422198/angielski/easter-days 
 6. The Wheel of Fortune: https://wordwall.net/pl/resource/1312950/angielski/easter
 7. Advanced vocabulary: https://wordwall.net/pl/resource/13628878/angielski/easter-advanced 
 8. Jokes: https://wordwall.net/pl/resource/31310367/angielski/two-liner-jokes-easter-part-2
 9. Amazingly Unique Easter Traditions Around the World: https://youtu.be/a2FJNTnELlc
 10. QR Egg Hunt: https://drive.google.com/drive/u/0/recent
 11. Tenses: https://youtu.be/pjJgUQep_Dc 
 12. Game: https://view.genial.ly/605cf657f1ed690d08950faa/interactive-content-easter-game
 13. ISL Videos

***Egzamin ósmoklasisty***

 1. https://view.genial.ly/605471515de16e0d3ba5de86
 2. https://drive.google.com/file/d/1MOOxEiH0BdWtSNyq0XV-S3E5xVEsOgvF/view?usp=sharing

HAPPY EASTER!!!!!

Easter Theme, Wielkanoc, Figure, Chicken, Ceramic 

 

środa, 17 listopada 2021

Thanksgiving 2021

News

Thanksgiving is a great time to be thankful and appreciate who you have and what you have. It is a time for families to meet, socialize and enjoy each other's company, sometimes the only opportunity in a year. Some prefer it to Christmas because of less emphasis on consumerism. Thanksgiving, for most, is also a start of a four day weekend which is great, too. More: https://www.calendar-12.com/holidays/thanksgiving/2021

Traditions

https://kids.nationalgeographic.com/history/article/thanksgiving-traditions

Film

Wordwall - story

Wordwall - words

 Wordwall - more difficult

Quizlet

Quiz

Liveworksheets

Kahoot

 


wtorek, 2 listopada 2021

Remember, Remember

 

Remember, Remember 

the 5th of November, 

Gunpowder treason and plot. 

We see no reason, 

Why gunpowder treason, 

Should ever be forgot!

Quiz

Presentation

Independence Day

Why does Poland Celebrate Independence Day on 11th November?

Our Country Profile

Paderewski, Modrzejewska, Skłodowska - Curie

 When Poland Was Nowhere

Kahoot

 

środa, 27 października 2021

Zasady oceniania prac pisemnych na egzaminie ósmoklasisty

Źródło: https://www.edusteps.pl/zasady-oceniania-egzaminu-osmoklasisty-z-angielskiego/

Ocenianie wypowiedzi pisemnej

Łącznie można uzyskać za nią 10 punktów:

 • treść: od 0 do 4 pkt
 • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt
 • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt
 • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w zadowalającym stopniu. 

Jeśli za treść uczeń dostanie 0 punktów, to za inne kryteria też otrzyma 0 punktów. Czyli inaczej mówiąc praca, która jest poprawna językowo, z bogatym słownictwem, ale zupełnie nie na temat to zero z tej części egzaminu.

Jeśli natomiast egzaminator przyzna 1 punkt za treść, to w pozostałych kryteriach maksymalnie przyzna także 1 punkt. W pozostałych przypadkach maksima określone są jak powyżej.

W ocenie treści uwzględnia się, do ilu punktów polecenia uczeń się odniósł oraz ile z nich rozwinął.

Gy uczeń odniósł się:

 • wszystkich 3, ale żadnego nie rozwinął – 1 pkt
 • wszystkich 3, za każde rozwinięte zagadnienie dostaje dodatkowo po 1 pkt, czyli maksymalnie 4 pkt w tym kryterium
 • 2, a nie rozwinął żadnego lub tylko jeden – 1 pkt
 • 2 i je rozwinął – 2 pkt
 • 1 i go nie rozwinął – 0 pkt
 • 1 i go rozwinął – 1 pkt

Za  podpunkt,  do  którego  uczeń  odniósł  się  w  pracy,  przyjmuje  się  komunikatywną
wypowiedź  ucznia,  która  w  minimalnym  stopniu  odnosi  się  do  jednego  z  trzech
podpunktów polecenia.  

Za podpunkt rozwinięty w pracy przyjmuje się komunikatywną wypowiedź ucznia, która
odnosi się do jednego z trzech podpunktów polecenia w sposób bardziej szczegółowy. 

Ważny jest także limit słów. Praca, która będzie miała 40 słów i mniej będzie oceniona wyłącznie za treść, w pozostałych kryteriach uczeń otrzyma 0 punktów.

W przypadku treści wulgarnych, obraźliwych lub propagujących postępowanie niezgodne z prawem – ocena będzie podlegała indywidualnej decyzji komisji.

Kiedy praca nie podlega ocenie?

 • gdy jest nieczytelna - osoby z dysgrafią mogą pisać pracę na komputerze o ile jest taka adnotacja w opinii
 • gdy jest całkowicie niezgodna z poleceniem
 • gdy jest napisana fonetycznie, np. ket (zamiast: cat), rajt (zamiast: write/ right)
 • gdy jest odtworzona z podręcznika lub innego źródła.

UWAGA!!!

W ocenie poprawności środków językowych w wypowiedziach uczniów ze stwierdzoną dysortografią nie bierze się pod uwagę błędów ortograficznych o ile napisane wyrazy nie posiadają innego znaczenia. Dla przykładu, uczeń napisał: "In the picture you can sea a trea" i zrobił 2 błędy w pisowni, ale jako dyslektykowi jeden błąd zostanie wybaczony, a drugi już nie. Powinno być "see" = "widzieć", jest "sea" = "morze", czyli wyraz taki istnieje i posiada znaczenie inne od zamierzonego - to jest błąd nawet u dyslektyka. Zamiast "tree" napisał "trea", czyli widać problem z pisownią, ale nie powstało inne znaczenie od zamierzonego - tego egzaminator nie uzna za błąd.

Po więcej szczegółów warto zajrzeć do informatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.